Починаючи з наступного року вінничани відзначатимуть Міжнародний день молоді у день, коли це свято відзначає вся Європа – 12 серпня. Раніше Україна відзначала День молоді в останню неділю червня.

Про це йдеться в указі Президента України, який опубліковано на сайті Офісу Президента.

«Гла­ва дер­жа­ви під­пи­сав від­по­від­ний указ № 333/2021 з ме­тою під­трим­ки праг­нення ук­ра­їнсь­кої мо­ло­ді до ін­тегра­ції у єв­ро­пей­ську спіль­но­ту, ут­вер­джен­ня цін­ностей де­мок­ра­тії та сво­бо­ди, а та­кож ура­хо­ву­ючи іні­ці­ати­ву мо­ло­діж­них ор­га­ні­за­цій та ру­хів», – йдеться на сайті президента.

Дане рішення, яке набуває чинності з 1 січня 2022 року, прийнято з метою інтеграції української молоді у європейську спільноту. Першими ініціювали таке рішення молодіжні організації та рухи.

Джерело